چشم انداز 10 ساله

ایجاد، توسعه و هم افزایی در مجموعه شرکت های تابعه، برای خلق ارزش و کسب مزیت های رقابتی پایدار در فعالیت های عمرانی و اقتصادی.

  • اولین شرکت عمرانی و سرمایه گذاری در جنوب کشور
  • قرار گرفتن در بین 100 شرکت برتر کشور
  • ایجاد هلدینگی متنوع، چابک، هوشمند و ارزش آفرین