ارزش ها

ما مجموعه کارکنان و مدیران هلدینگ جهاد نصر فارس و کسب و کارهای تابعه، باور داریم که موفقیت در هر امری پس از عنایات باری تعالی مرهون سعی، تلاش و افزایش سطح توانمندی‌های تخصصی در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان و سایر ذینفعان خواهد بود. بر همین اساس بر اصول زیر تاکید می کنیم:

  1. پایبندی به ارزش های انسانی و اسلامی
  2. صداقت، شفافیت و پایبندی به تعهدات
  3. شایسته سالاری، مشارکت جویی و کار تیمی
  4. یادگیری مستمر، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
  5. انعطاف پذیری، پویایی و ریسک پذیری
  6. امانتداری و ارتقای بهره وری
  7. توجه به مسئولیت های اجتماعی به ویژه قوانین و مقررات HSE (سلامت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست)