خط مشی کیفیت

مدیریت و کارکنان شرکت جهاد نصر فارس  متعهد هستند، با فراهم آوردن منابع لازم و اطلاع رسانی مناسب در سطح سازمان،  ضمن رعایت چهارچوب های ذیل  و با استقرار، اجرا و حفظ سیستم های نوین مدیریتی، ضمن  راهنما قراردادن استانداردهای ایزو 9001، 14001 و 18001 و همچنین رعایت مفاد مندرج در ارکان جهت ساز،  با بهره­گیری از مشارکت ذینفعان، حداکثر تلاش  خود  را در  راستای تحقق   استراتژی های هلدینگ جهاد نصر فارس  به کار گیرند.

  1. تعهد به رعایت قوانین و مقررات
  2. تعهد به ارتقاء سطح رضایت مشتری و ذینفعان و خلق ارزش برای  سهامداران
  3. تعهد به اجرای دقیق  برنامه ها، اهداف و استراتژی های شرکت
  4. تعهد به بهبود مستمر  با افزایش هوشمندی سازمان و  چابک سازی و بهبود فرآیندها
  5. تعهد به پیشگیری از حوادث و بیماری ها ی شغلی و توجه به محیط زیست  و کنترل جنبه های زیست محیطی
  6. تعهد به آمادگی همیشگی برای ارزیابی مستمر عملکرد مجموعه شرکت و هدایت، راه بری و پشتیبانی از آن، در راستای تعالی سازمان