خط مشی کیفیت

شرکت جهاد نصر فارس مصمم است ضمن رعایت قوانین و مقررات با استقرار، اجرا و حفظ سیستم های نوین مدیریتی به اهداف زیر نایل آید:

  1. ارتقاء سطح رضایت مشتری و ذینفعان و خلق ارزش برای سهامداران
  2. حضور و گسترش فعالیتهای سازمان در عرصه ملی و بین المللی با توسعه مشارکت ها و کسب و کارهای همگون و ناهمگون
  3. بهبود مستمر با افزایش هوشمندی سازمان و چابک سازی و بهبود فرآیندها
  4. پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی و توجه به محیط زیست و کنترل جنبه های زیست محیطی
  5. ارزیابی مستمر عملکرد مجموعه شرکت و هدایت، راه بری و پشتیبانی از آن، در راستای تعالی سازمان

مدیریت و کارکنان شرکت  جهاد نصر فارس با راهنما قراردادن استانداردهای ایزو 9001، 14001 و 18001 متعهد هستند با فراهم آوردن منابع لازم و اطلاع رسانی مناسب در سطح سازمان و همچنین رعایت مفاد مندرج در این خط مشی و با بهره­ گیری از مشارکت کارکنان، اهداف فوق را عملی نمایند.