فرم درخواست همکاری

1-اطلاعات شخصی
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
تاریخ تولد:
کدملی:
شماره شناسنامه:
محل صدور:
محل تولد:
  وضعیت تاهل:
ملیت:
دین مذهب:
سلامت وضعیت روحی و جسمانی:
درصورت خیرتوضیح دهید:
2- خدمت نظام وظیفه:
ذکرنوع و علت معافیت:
3- سوابق تحصیلی و آموزشی:
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی معدل کل تاریخ شروع تاریخ پایان نام موسسه آموزشی شهر/کشور
 
4- تجربیات شغلی:
نام سازمان یا شرکت سمت/شغل تاریخ شروع تاریخ پایان آخرین حقوق و مزایا علت ترک خدمت نشانی و تلفن محل کار
5- آیا قبلا در این شرکت اشتغال به کار داشته اید؟
علت قطع رابطه کاری را ذکر نمائید:
6- تخصص و مهارت و دوره هایی که تا کنون کسب نموده اید:
تخصص ها دوره های تخصصی گذرانده شده

 

7- آیا آشنایی به زبان خارجه دارید:
نام زبان و میزان تسلط به آن را عنوان نمائید.
8- سوابق ایثار گری:
مدت زمان حضور در جبهه (ماه)
به صورت
درصد جانبازی
مدت اسارت

 

9-آشنایی با کامپیوتر:
نام دوره آموزشی نام موسسه آموزشی مدت دوره تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات

 

10- شغل مورد درخواست:
11-آیا دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستید؟
شماره بیمه :
مدت بیمه:  
12- چگونگی آشنایی شما با شرکت:
13- حقوق مورد درخواست(ریال):
مبلغ پیشنهادی(ریال):
14- درصورت انتقال یا ماموریت حاضربه رفتن به شهرستان و شعبات دیگرهستید؟
15- دونفر از کسانی که شما را به خوبی می شناسندو هیچگونه نسبت فامیلی با شما ندارند را ذکر فرمائید.
نام و نام خانوادگی نسبت شغل محل کار و نشانی تلفن

 

16- چنانچه سابقه بازداشت یا محکومیت در مرجع قضائی و یا هیات تخلفات اداری دارید جدول زیر را کامل کنید.
مرجع صادرکننده رای علت محکومیت تاریخ محکومیت نوع و میزان محکومیت توضیحات
17- افراد تحت تکفل:
نام و نام خانوادگی جنسیت نسبت با شخص تاریخ تولد میزان تحصیلات شغل
18- آدرس محل سکونت:
توضیح :
آدرس و محل سکونت:
آدرس پست الکترونیکی:
تلفن منزل:
تلفن همراه:

 

* توجه : تکمیل نمودن این فرم هیچگونه تعهدی در قبال استخدام شما برای شرکت ایجاد نمی نماید.