نظرسنجی ذینفعان

ما همواره به دنبال راه هایی برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود هستیم و در این راه نیاز به پیشنهادات ارزنده شما داریم، خواهشمند است با تکمیل فرم زیر ما را در این امر یاری فرمایید

نام سازمان / شرکت:
نام و سمت تکمیل کننده:
تلفن / دورنگار:
پست الکترونیکی:
آدرس سازمان / شرکت:

- میزان آشنایی شما با شرکت جهاد نصر فارس در چه سطحی است ؟

- هلدینگ جهاد نصر فارس  در چه حوزه هایی فعال می دانید؟

گروه جهاد نصر فارس را به لحاظ ویژگی های مطرح شده چگونه ارزیابی می کنید ؟( لطفا به همه گزینه ها پاسخ دهید)

 تبلیغات جهاد نصر فارس را از طریق چه رسانه ای مشاهده کرده اید؟

- میزان توجه جهاد نصر فارس به محیط زیست، عدم انجام فعالیت های مخرب زیست محیطی، رعایت قوانین مرتبط با سلامت جامعه به چه میزان می باشد؟

- میزان پاسخگویی جهاد نصر فارس به ذینفعان به چه میزان می باشد؟

- شما جزو کدام دسته از ذینفعان جهاد نصر فارس هستید؟

- کانالهای ارتباطی این شرکت ( تلفن، فکس، ایمیل، سایت) تا چه حد پاسخگو بوده است؟

- دقت ، سرعت و سهولت در ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟

- نحوه برخورد کارکنان چگونه بوده است و نیاز های شما تا چه حد درک کرده اند؟

- در صورت بروز شکایت نحوه ی رسیدگی به شکایت و پاسخگویی مسئولین چگونه بوده است؟

- آیا تمایل دارید شرکت ،  محصول و یا امکانات جدیدتری به شما ارائه نمائید؟

- سایر نظرات اعم از پیشنهادات، انتقادات، نقاط ضعف و نقاط قوت را بیان نمائید.