اخبار ویژه سهامداران

21

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس در روز پنجشنبه مورخ 24/01/1396 از ساعت 11 صبح در محل زیر برگزار می گردد، از سهامداران محترم جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.

محل تشکیل جلسه: شیراز، بلوار چمران، خیابان ابیوردی 2، سالن اجتماعات شهید دوکوهکی

دستور جلسه:

1-افزایش سهام

2-تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت

3-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد

حضور وکیل و قایم مقام قانونی صاحب سهم با ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی رسمی میسر می باشد.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |