اخبار ویژه سهامداران

30
بسمه تعالی آگهی اعلام اسامی نامزدهای عضویت در هیات مدیره شرکت جهاد نصر فارس به اطلاع سهامداران محترم شرکت می رساند، پیرو آگهی برگزاری مجمع عم...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
24
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس (سهامی خاص)  بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق ...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
24
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس (سهامی خاص)  بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عاد...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
20
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس (سهامی خاص) شماره ثبت 5270 بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران حاضر در جلسه مجمع...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
20
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس (سهامی خاص) شماره ثبت 5270   بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران حاضر د...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
17

به استحضار سهامداران، نماینده قانونی آنان و کاندیداهای محترم می رساند؛

طبق ماده ۵ و بند ۷ ماده ۶ آئین نامه انتخابات هیئت مدیره مصوبه مجمع عمومی:

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
08

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس (سهامی خاص) شماره ثبت 5270

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
08

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس (سهامی خاص) شماره ثبت 5270

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
01

اصلاحیه

آیین نامه انتخابات مصوب مجمع

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
01
آگهی اعلام اسامی نامزدهای عضویت در هیات مدیره

آگهی اعلام اسامی نامزدهای عضویت در هیات مدیره

شرکت جهاد نصر فارس

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها