اخبار ویژه سهامداران

17

به استحضار سهامداران، نماینده قانونی آنان و کاندیداهای محترم می رساند؛

طبق ماده ۵ و بند ۷ ماده ۶ آئین نامه انتخابات هیئت مدیره مصوبه مجمع عمومی:

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
08

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس (سهامی خاص) شماره ثبت 5270

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
08

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس (سهامی خاص) شماره ثبت 5270

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
01

اصلاحیه

آیین نامه انتخابات مصوب مجمع

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
01
آگهی اعلام اسامی نامزدهای عضویت در هیات مدیره

آگهی اعلام اسامی نامزدهای عضویت در هیات مدیره

شرکت جهاد نصر فارس

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
21
مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم سال 1395
جلسه مجمع عمومی سالانه نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس در روز پنجشنبه مورخ 1396/01/24 از ساعت 9 صبح در محل زیر برگزار می گردد، از سهامداران محترم جهت شرکت...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
21
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم سال 1395
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت جهاد نصر فارس در روز پنجشنبه مورخ 24/01/1396 از ساعت 11 صبح در محل زیر برگزار می گردد، از سهامداران محترم جهت...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |