کشاورزی

 

  • اجرای پروژه های عمرانی مرتبط با فعالیت های آب، خاک و کشاورزی در استان خوزستان.
  • سرمایه گذاری در زمینه فرآوری محصولات زراعی، تولید و فروش رب گوجه فرنگی و خیار شور به میزان 500 تن.
  • پروژه تامین شیشه جار مورد نیاز صنایع غذایی استان به میزان 6/3 میلیون عدد.