سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار

در راستای تحقق استراتژی های کلان شرکت مبنی بر گسترش فعالیت های شرکت و ایجاد تنوع ناهمگون، در نیمه دوم سال 1395 شرکت جهاد نصر فارس اقدام به تاسیس بخش سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار نمود. این بخش تازه تاسیس، جهت شناسایی فرصت های جدید سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای فعلی و جدید فعالیت مینماید.

با وجود قدمت کوتاه این بخش تاکنون طرح ها و پروژه های متنوعی از سوی این بخش بررسی و معرفی شده اند. شرکت مکران نصر فارس یکی از خروجی های این بخش بود که پس از بررسی های همه جانبه در خصوص فرصت های متنوع در منطقه مکران تاسیس و هم اکنون مشغول به فعالیت، خصوصا در حوزه آبزی پروری است.