آب و خاک

  • احداث 4 ایستگاه پمپاژ آبیاری، یک ایستگاه پمپاژ زه کشی، 80 کیلومتر لوله کم فشار GRP و پلی اتیلن، 577 کیلومتر  زه کشی زیرزمینی، 82 کیلومتر زه کشی روباز و تسطیح بیش از 2500 هکتار از اراضی شلمچه و دهکده ولیعصر (عج)
  • احداث 110 کیلومتر کانال های آبیاری و 1100 کیلومتر زه کشی زیر زمینی و 99 کیلومتر زه کشی روباز و تسطیح بیش از 5562 هکتار ساحل راست دشت رامشیر – ناحیه دو