اخبار و رویدادها

21

بدینوسیله به اطلاع می رساند آدرس دفتر مرکزی شرکت از محل قدیمی به آدرس و مشخصات زیر:

شیراز، بلوار شهید چمران، خیابان دوم ابیوردی، جنب استخر انقلاب

تلفن: 3۶۲۶۰۶۰۱-3۶۲۷۹۵۳۶

نمابر: 3۶۲۷۹۵۸۸-۰۷۱

 

به محل جدید با مشخصات زیر انتقال یافت:

شیراز، تقاطع بلوار امیرکبیر و بلوارباهنر شمالی، ساختمان بهنام.  

 کد پستی: 7185614477

تلفن: 99-38337696-071         نمابر: 38337695-071

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |